Recunoașterea titlurilor de calificare obținute în România, în celelalte State Membre UE - eliberarea documentelor necesare recunoașterii (certificate)

Recunoașterea titlurilor de calificare obținute în România, în celelalte State Membre UE – eliberarea documentelor necesare recunoașterii (certificate)

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmește şi eliberarează documentele (certificate etc) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

 Începând cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor româneşti amintite, însoţite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala judeţeană/ a Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.

Documentele de recunoaștere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Național, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanți de la filiala județeană a OAMGMAMR la care aceștia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

În vederea informării persoanelor interesate, pe site-urile filialelor județene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitanților pentru care au fost întocmite documentele respective, în vederea eliberării.

Documentele necesare 

  1. Descarcă Cerere- tip
  2. Descarcă Model adeverinta angajator
  3. Descarcă documentele necesare pentru:

3.1. Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienta profesionala

3.2. Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist- pentru care SE CERE experienta profesionala

3.3. Alte titluri de calificare de asistent medical

3.4. Titlul de calificare Moasa- pentru care NU se cere experienta profesionala

3.5. Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrica- Ginecologie OG pentru care SE CERE experienta profesionala

LISTA SOLICITANȚILOR PENTRU CARE FILIALA A PRIMIT DOCUMENTELE DE RECUNOAȘTERE, ÎN VEDEREA INFORMĂRII ACESTORA ȘI RESPECTIV A ELIBERĂRII DOCUMENTELOR

- Cazacu Emanuel -  Certificat privind recunoașterea calificărilor profesionale

- Axinte Vlad Florin - Recomandare privind recunoașterea calificărilor profesionale

- Drob Carmen Augustina - Recomandare privind recunoașterea calificărilor profesionale

- Cuciuc Alina Mirela - Recomandare privind recunoașterea calificărilor profesionale

- Dănilă Tatiana - Recomandare privind recunoașterea calificărilor profesionale

Editor

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close