Certificatul de membru

Acte necesare eliberării certificatului de membru

Conform OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

 • copie legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie
 • declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea următoarelor condiţii:
  • ca nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei şi pentru care nu a intervenit reabilitarea
  • nu i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară
  • nu este incompatibil cu orice acţiune de natură de a aduce atingere demnităţii profesionale de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical sau bunelor moravuri conform Codului de etică şi deontologie profesională
 • certificat de cazier judiciar
 • copie legalizată după diploma de bacalaureat
 • copie după certificatul de naștere
 • certificat de sănătate fizică şi psihică
 • asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli ce decurg din activitatea profesională
 • copii: CI, certificat de căsătorie, adeverinţă grad principal legalizată (unde este cazul)
 • autorizaţia de liberă practică în original

La primirea în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistentul medical generalist, moaşă şi respectiv asistentul medical vor depune jurământul.

JURAMÂNTUL PROFESIONAL

“În numele Vieţii şi al Onoarei,
Jur să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect fiinţa umană şi drepturile sale şi să păstrez secretul profesional.
Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială.
Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii.
Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!”

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close