Despre noi

Despre noi

 

Ordinul Asistenţior Medicali Generalişti Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, este o asociaţie profesională naţională ce are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical cu respectarea Codului de etică şi deontologie profesională, a normelor, dispoziţiilor şi standardelor profesionale în vigoare şi care îşi desfăşoară activitatea conform cu prevederile legale din Ordonanţa de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008.

Este o asociaţie profesională care colaborează cu Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi organizaţiile internaţionale la elaborarea actelor normative privind desfăţurarea activităţii asistenţilor medicali.

Actul normativ care stă la baza organizării şi funcţionării, şi care impune norme privind exercitarea profesiei de asistent medical, transpune directivele Uniunii Europene cu privire la exercitarea profesiei şi respectă standardele europene din domeniu, asistenţii medicali desfăşurând o activitate ce presupune acumularea de cunoştinţe, atitudini şi deprinderi, în scopul menţinerii sau redobândirii sănătăţii.

Prin colaborarea cu Ministerul Sănătăţii se realizează o mai bună organizare a educaţiei medicale continue, o specializare şi o creştere a gradului de competenţă profesională a asistenţilor medicali prin mijloace specifice: organizarea de cursuri de perfecţionare, manifestări ştiinţifice, congrese naţionale şi internaţionale, mese rotunde, editarea de publicaţii de specialitate etc; participă la realizarea de campanii ce privesc sănătatea; participă la elaborarea criteriilor şi standardelor de evaluare a calităţii îngrijirilor de sănătate şi asigură aplicarea acestora.

Ordinul Asistenţior Medicali Generalişti Moaşelor şi Asistenţilor Medicali - filiala Botoşani cuprinde peste 2700 de membri la nivel local (asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, asistenţi medicali de farmacie).

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close