Recunoașterea diplomelor în UE

Recunoasterea diplomelor în U.E.

CATEGORIILE SI CONDITIILE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR NECESARE RECUNOASTERII TITLURILOR ROMANESTI IN PROFESIA DE MEDIC, MEDIC DENTIST, ASISTENT MEDICAL GENERALIST SI MOASA

Aceste documente se elibereaza numai medicilor,medicilor dentisti, farmacistilor, asistentilor medicali generalisti si moaselor care intrunesc conditiile de cetatenie, ascendenta, filiatie, casatorie si rezidenta prevazute de lege si care au dobandit formarea in profesie pe teritoriul Romaniei.
In cazul titularilor de diplome, certficate si alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa eliberate de un stat tert si echivalate conform legii , care au exercitat efectiv si legal activitatea profesionala in baza acestor titluri de calificare pe o durata de 3 ani in Romania, Ministerul Sanatatii elibereaza o adeverinta care atesta aceasta experienta profesionala necesara procedurii de recunoastere in celelalte state membre.
Documente necesare eliberarii acestei adeverinte:
- cerere in care se vor preciza si datele de contact;
- copie act de identitate;
- copie legalizata dupa atestatul de echivalare;
- copie legalizata dupa diploma echivalata;
- copie legalizata dupa foaia matricola;
- copie dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienta profesionala de 3 ani;
- copie dupa documentele de schimbare a numelui.

Certificatele/adeverintele se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare,de la data inregistrarii dosarului complet la Registratura Ministerului Sanatatii .
Aceste documente se elibereaza titularului sau unei persoane imputernicite de catre acesta prin procura notariala.

Categoriile de certificate si conditiile de eliberare:
ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI

Certificat de Conformitate
Se elibereaza in cazul titularilor :
Diplomei de absolvire de studii superioare de scurta durata de asistent medical generalistincepand cu promotia 2006 de absolventi;
Diplomei de Licenta de asistent medical generalistincepand cu promotia 2007 de absolventi;
Documente necesare:
- cerere in care se vor preciza si datele de contact;
- copia actului de identitate;
- copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
- copie legalizata dupa diploma de asistent medical generalist;
- copie legalizata dupa foaia matricola;
- adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
- copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

2)Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de asistent medical generalist

Se elibereaza in cazul asistentilor medicali generalisti care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor de ingrijiri generale de sanatate in Romania pe o durata de minim 5 ani consecutiv din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat, titulari ai:
Certificatului de Competente Profesionale de Asistent
Medical Generalist eliberat de scolile sanitare postliceale sanitare,

Documente necesare:
- cerere in care se vor preciza si datele de contact;
- copia actului de identitate;
- copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
- copie legalizata dupa Certificatul de Competente Profesionale;
- copie legalizata dupa foaia matricola;
- adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile postliceale;
- copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata ;
- copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

MOASA
Certificat de conformitate
Se elibereaza in cazul titularilor:
Diplomei de licenta de moasa incepand cu promotia 2007 de absolventi.
Documente necesare
- cerere in care se vor preciza si datele de contact;
- copia actului de identitate;
- copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
- copie legalizata dupa Diploma de moasa;
- copie legalizata dupa foaia matricola;
- adeverinta eliberata de unitatea de invatamant superior absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
- copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

2) Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de moasa

Se elibereaza in cazul titularilor :
Diplomei de asistent medical obstetrica-ginecologie,
eliberata de scolile postliceale sanitare de specialitate ,care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor de moasa prevazute de lege, in Romania, pe o durata de minim 5 ani consecutivi din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:
- cerere in care se vor preciza si datele de contact;
- copia actului de identitate;
- copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
- copie legalizata dupa diploma de asistent medical obstetrica -ginecologie;
- copie legalizata dupa foaia matricola;
- adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile postliceale;
- copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;
- copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close