Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar din 15.12.2014

Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar din 15.12.2014

http://lege5.ro/Gratuit/gqytambxgu/metodologia-de-organizare-desfasurare-si-finalizare-a-programului-special-de-revalorizare-a-formarii-initiale-de-asistent-medical-generalist-dobandita-anterior-datei-de-1-ianuarie-2007-pentru-absolventi invatamantului postliceal sanitar din 15.12.2014

Editor

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close