În atenția condidaților la examenul de grad principal 2017

În atenția condidaților la examenul de grad principal 2017

Vă facem cunoscut că în baza referatului MS nr. 55338/09.10.2017, a fost aprobată derogarea de la prevederile art. 19 alin. (1) lit b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1044/2016, în sensul aprobării înscrierii la examen a candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31.12.2017 inclusiv.
Precizăm că pentru înscrierea la examen candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1044/2016.
Vă solicităm să aduceți la cunoștința comisiei locale de examen și a candidaților prezenta comunicare.
Vă mulțumim.

Secretariatul Comisiei Centrale de Examen de grad principal, Sesiunea 2017

Editor

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close