Author Archives: Editor

Actualizarea listei naționale de experți medicali

Ca urmare a solicitării MS privind actualizarea listei naționale de experți medicali conform prevederilor art. 680 Alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali interesați să devină experți medicali vor depune un dosar care să conțină următoarele documente:
-cerere,
-cv,
-diploma de studii,
-adeverința de vechime (minim 8 ani),
-certificat de membru OAMGMAMR.
Dosarele vor fi depuse la secretariatul filialei până la data de 27/07/2018.
Atașat aveți informații privind calitatea de expert medical.

Anexă adresa nr. 450/2018
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Read More

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close